පළමු පෝස්ටුව!

සිතේ දහසක් දේ
ලියන්නට නැත කල්
අලුයම සියොතුන් සේ
යති සිතුවිලි මා හැර
මතකයද අමතක කරවා
නැවත නොඑන්නට

පළා යන සිතුවිලි
ලුහුබඳින්නට
එන්න මා සමඟ
ඇරයුමයි,

අබිනික්මනේ මම..

 

Advertisements

4 thoughts on “පළමු පෝස්ටුව!

    • ස්තූතියි. Follow පාරක් දාලා දිගටම මාත් එක්ක ඉඳියි කියා සිතනවා 🙂

  1. ඔන්න අහම්බෙන් දැක්කා ඒක නිසා ආවේ සුභ පැතුම් දිගටම කරගෙන යමු…

ඔබේ අදහස්..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s